II Konferencja Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi GWOR 2017

II Konferencja Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi GWOR 2017

W dniach 13–14 września w Zakopanem odbyła się objęta przez nas sponsoringiem II Konferencja Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi GWOR 2017. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli miejskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, lokalnych samorządów, świata nauki oraz firm działających w szeroko rozumianej branży wod-kan.

Podczas konferencji kompleksowo został omówiony problem gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Wśród prelegentów znaleźli się prawnicy, przedstawiciele świata nauki, Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, miejskich jednostek odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-ściekową oraz firm dostarczających rozwiązania dla szeroko rozumianej branży wod-kan. Zarówno podczas tematycznych sesji, jak i podczas paneli dyskusyjnych podejmowano zagadnienia związane z gospodarką wodą opadową w kontekście nowego prawa wodnego. Przywołane zostały także najciekawsze rozwiązania z zakresu retencjonowania i wykorzystania wody opadowej nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Przedstawiciele wielu miast, w tym m.in. Warszawy, Krakowa, Katowic, Poznania czy Bydgoszczy podzielili się swoim doświadczeniem zdobytym podczas realizacji inwestycji mających na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w swoich miastach.
O możliwościach finansowania inwestycji z zakresu gospodarowania wodami opadowymi opowiedział przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia, dostępną na portalu inżynieria.com:

http://bit.ly/2f5p9Hu

gwor_bylismy_sreb_zruno_700x450

loading