ZAWÓR G

DOKŁADNY OPIS URZĄDZENIA W ULOTCE PDF
ZAWÓR G

  • PRODUCENT Raphael
  • KRAJ POCHODZENIA Izrael
  • TYP Zawór regulacyjny
DOWNLOAD PROJECT PDF

Typ G – Zawory hydrauliczne odcinająco-regulacyjne z siłownikiem tłokowym

Tłokowy, hydrauliczny zawór odcinająco-regulacyjny typu G jest najbardziej efektywnym urządzeniem do automatyzacji przemysłowych, komunalnych i rolniczych systemów dystrybucji wody, które wymagają kontroli parametrów hydraulicznych w różnych warunkach pracy.

Zawór ten jest uruchamiany i sterowany ciśnieniem wody w rurze i nie wymaga zewnętrznego źródła energii. Zawór jest w pełni niezależną jednostką i może być instalowany w dowolnym miejscu rurociągu, jeżeli jest spełniony warunek minimalnego ciśnienia cieczy.

Dodatkowo zawór ten może być sterowany elektronicznymi regulatorami i sterownikami takimi jak

  • Regulo
  • Modulo
  • Ecowat

loading