ChronoFLO 2

DOKŁADNY OPIS URZĄDZENIA W ULOTCE PDF
ChronoFLO 2

  • PRODUCENT HYDREKA
  • KRAJ POCHODZENIA FR
  • TYP PRZEPŁYWOMIERZ
DOWNLOAD PROJECT PDF

 

Ultradźwiękowy przepływomierz ChronoFLO® 2 mierzy natężenie przepływu w rurach transportujących ciecze. W celu uzyskania stabilnych pomiarów nawet w najtrudniejszych warunkach urządzenie to wykorzystuje proces korelacji zakodowanego sygnału ultradźwiękowego. Aby zapewnić szeroki zakres zastosowań, przepływomierz jest wyposażony w jednostkę przetwarzania sygnału (procesor) i dwa czujniki oraz szynę montażową, która pasuje do rur o różnych średnicach.
Szybki i łatwy, bezingerencyjny montaż czujników na zewnątrz rury powoduje, że urządzenie jest tanie w doraźnych zastosowaniach służących do: diagnozowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, sektoryzacji sieci (testowanie stopniowe przepływu dla lokalizacji wycieków), sprawdzania istniejących przepływomierzy, kontroli pracy pomp, kalibracji modeli hydraulicznych i doboru zaworów hydraulicznych, przepływomierzy, pomp itp.

Opcjonalne wyposażenie przepływomierza w dwie pary czujników, odpornych na temperaturę do 120°C – pozwala na prowadzenie równoległego i jednoczesnego pomiaru przepływu na rurociągu zasilającym i powrotnym w sieci ciepłowniczej. Taki pomiar umożliwia dokładną ocenę strat wody w tej sieci i wstępną lokalizację wycieków.

ZASTOSOWANIAJednoczesny pomiar porównawczy rurociągów zasilających i powrotnych w sieci ciepłowniczej w celu oceny i lokalizacji strat wody

ZASTOSOWANIAOkresowe pomiary w celu testowania stopniowego przepływu i kalibracji modelu hydraulicznego sieci wodociągowej

Zalety produktu
  • Bezinwazyjny pomiar przepływu – czujniki montowane na zewnątrz rury
  • Pomiar na rurociągach o temperaturze nawet do 120 °C
  • Dokładność pomiarowa do ± 0,5%
  • Pomiar przepływu na rurach od DN12 do DN3200
loading