Hydrins 2.1

DOKŁADNY OPIS URZĄDZENIA W ULOTCE PDF
Hydrins 2.1

  • PRODUCENT HYDREKA
  • KRAJ POCHODZENIA FR
  • TYP PRZEPŁYWOMIERZ
DOWNLOAD PROJECT PDF

 

Przepływomierz HydrINS 2.1, opracowany przez firmę Hydreka, jest łatwym i opłacalnym w zastosowaniu przepływomierzem zapewniającym wysoką dokładność dwukierunkowych pomiarów w sieciach wodociągowych. Przepływomierz HydrINS 2.1 to wszechstronne urządzenie znajdujące szerokie zastosowanie na całym świecie. Jest dostępne w różnych długościach. Może być wykorzystywany do stałych, jak i tymczasowych pomiarów.

Zasada działania
Zgodnie z prawem Faradaya, w przewodniku który przemieszcza się w polu magnetycznym, jest indukowane napięcie. Elektromagnetyczna zasada pomiaru polega na tym, że przepływająca ciecz, która jest przewodząca, stanowi odpowiednik przemieszczającego się przewodnika. W tym przepływomierzu pole magnetyczne jest generowane przez cewkę umieszczoną wewnątrz czujnika, a indukowane napięcie (proporcjonalne do prędkości przepływu) jest mierzone na parze elektrod czujnika. Czujnik jest umieszczany dokładnie w osi rurociągu (½ średnicy rury), albo w punkcie o średniej prędkości przepływu (⅛ średnicy rury). Zmiana położenia czujnika umożliwia również pomiar prędkości w celu weryfikacji profilu przepływu.

 

ZASTOSOWANIAStałe lub tymczasowe punkty pomiaru dwukierunkowego przepływu

ZASTOSOWANIAMonitorowanie nocnego, minimalnego przepływu i testowanie stopniowe przepływu

Zalety produktu
  • Kompatybilny z rejestratorami CELLO
  • Wbudowane przyłącze do pomiaru ciśnienia
  • Wodoszczelność IP68
  • Pomiar prędkości od 2 cm/s z dokładnością ± 2 mm/s
loading