MainFLO

DOKŁADNY OPIS URZĄDZENIA W ULOTCE PDF
MainFLO

  • PRODUCENT HYDREKA
  • KRAJ POCHODZENIA FR
  • TYP PRZEPŁYWOMIERZ
DOWNLOAD PROJECT PDF

 

MainFLO – Przepływomierz do zastosowania w rurach częściowo napełnionych i w otwartych kanałach

Zastosowania:
• Pomiary przepływu, poziomu i prędkości ścieków i wody w kanałach otwartych i kanalizacji
• Monitorowanie i rejestracja przepływu ścieków w przemysłowych procesach technologicznych i oczyszczalniach ścieków
• Pomiary i monitorowanie punktów odbioru ścieków

MainFlo składa się z CPU, czujnika poziomu i czujnika prędkości:
• Poziom jest mierzony z użyciem sondy ultradźwiękowej lub czujnika piezorezystancyjnego.
• Prędkość jest mierzona z użyciem czujnika prędkości wykorzystującego zjawisko Dopplera.

MainFlo jest przepływomierzem, który mierzy aktualną średnią wartość prędkości:
• Dokładny pomiar, niezależny od efektu zmiany ciśnienia.
• Stała wydajność w stabilnych lub przejściowych warunkach pracy.

Odpowiedni do pomiarów wody w instalacjach filtrujących ze względu na wysoką jakość sygnału przy małych prędkościach, aż do 1 cm/s.

Wszystkie czujniki są kalibrowane na własnych stanowiskach pomiarowych, z interfejsem COFRAC.

ZASTOSOWANIAPomiary i monitorowanie punktów odbioru ścieków

ZASTOSOWANIAPomiary przepływu, poziomu i prędkości ścieków i wody w kanalizacji grawitacyjnej i w kanałach otwartych

Zalety produktu
  • Dwukierunkowy pomiar prędkości
  • Wersja przenośna, żywotność akumulatora do 1 roku
  • Wersja przenośna oraz stacjonarna ze stałym zasilaniem
  • Przystosowany do ciężkich warunków środowiskowych

loading